Дніпропетровський національний історичний музей

Історія України і краю ХV-XVIII ст.


Сторінка 4 з 6« Перша...23456

Освоение донецких степей запорожскими казаками

То, что земли Запорожья и Днепропетровщины являются колыбелью запорожских казаков – факт общеизвестный. А то, что наш донецкий край издавна известен как казацкий, многих удивляет сегодня. А ведь, действительно, значительная территория нынешней Донецкой области еще в XVI веке была освоена...

Мітки:     

Д. Яворницький про українське жіноцтво

Довгий час в історичній науці ґрунтовних досліджень становища жінки в козацькому суспільстві не існувало, або ця проблема зводилась до славнозвісного козацького аскетизму – відречення козацтва від сімей, жіноцтва, та концентрації всієї їхньої розумової і фізичної сили на військовій справі. Видатний...

Д. I. Яворницький про вченість у запорізьких козаків

Д. I. Яворницький присвятив висвітленню питань освіти, грамотності та шкільництва у запорізьких козаків спеціальний розділ при описі внутрішнього побуту запорізької громади. Однак відтворення вченим уявлень козацтва про вченість взагалі ніяк не вичерпується тільки розглядом саме освітніх питань. Проблема вченості та...

Релігійність як одна з рис характеру запорозьких козаків

Його правилом у житті було: «…працюй доти, доки служать тобі руки й доки б’ється живе серце в твоїх грудях…». Саме так і прожив видатний вчений Д. І. Яворницький, присвятивши все своє свідоме життя служінню народові України. Академік Д. І. Яворницький...

Документи до історії гайдамацького руху в діловодних матеріалах канцелярії Нової січі та Новосербського корпусу

У XVIII ст. в Україні відбуваються значні соціально-економічні зміни. Розвиток феодально-кріпосницьких відносин, посилення утисків посполитих і козаків, поступове їх закріпачення супроводжувалися гострою боротьбою, яка проявлялася у різних формах – втечах, відмовах відбувати повинності, у збройних сутичках, які переростали в стихійні...

Козацькими місцями Дніпропетровщини

Дніпропетровщина зберігає багато пам’ятних дат і місць, пов’язаних з українським козацтвом. Територія області входила в число земель традиційно залюднюваних козаками. Перші згадки про козацькі укріплення на низу Дніпра відносяться до другої половини XVI ст., надалі протягом трьох століть тут існували...

К проблеме освещения истории запорожского казачества в историографии Веймарской республики и «Третьего рейха» (на материалах работ представителей украинской эмиграции)

Различные проблемы истории Украины, в том числе и история запорожского казачества, привлекали внимание немецкоязычной историографии с самого начала ее зарождения. Не прекращается интерес к данной тематике и в XX в., в период существования Веймарской Республики (1919–1933 гг.) и «третьего рейха»...

Питання історії запорозької січі в книзі В. Січинського «Чужинці про Україну»

«Чужинці про Україну» – це унікальне видання, в якому видатний український архітектор, мистецтвознавець, художник, історик, етнограф Володимир Січинський підібрав найцікавіші місця з описів іноземців про риси вдачі, життя і побуту українства. Воно починається ще IX століттям і завершується 60-ми роками...

Публікації з історії українського козацтва на сторінках Історичного журналу XVIII ст.

З вересня 1792 по березень 1794 рр. у Санкт-Петербурзі виходив перший у вітчизняній історіографії історико-археографічний журнал «Российский магазин». Його редактором, видавцем і основним автором був один з видатних діячів української і російської науки і культури Федір Осипович Туманський (1757–1810 рр.),...

Прояви політичного світогляду В. Липинського у його підході до дослідження Хмельниччини

Однією з найвизначніших постатей серед дослідників Хмельниччини є видатний історик, політолог та громадський діяч Вячеслав Липинський (1882–1931). Серед його історичних робіт найбільш важливою для розкриття нашої теми є «Участь шляхти у Великому українському повстанні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького» (1912)....

Історіографічний традиціоналізм запорізько-татарських стосунків за часи Нової січі

У російській та українській історіографії сер. XVIII–XX ст. не було сталого погляду на запорізько-татарські взаємини: варіативність думок дослідників залежала від таких факторів як пройнята певною тенденцією громадська думка, державна кон’юнктура, від традиціоналізму в історіографічних школах. Разом з тим помітний і...

Видатний дослідник історії запорозької січі А. Скальковський

У сузір’ї видатних дослідників історії Запорозької Січі зіркою першої величини, безумовно, сяє ім’я Д. І. Яворницького. Проте і появою інтересу до козацької проблематики, і науковим підґрунтям перших дослідів над історією Запорожжя Д. І. Яворницький в значній мірі зобов’язаний своєму попередникові...

Образ запорізького козацтва в українському романтизмі

Погляд на історіографію історії України дає нам можливість бачити ряд її сюжетів в якості характерних, виключно українських. Одним з таких сюжетів – фактично, своєрідною колективною особистістю є саме запорізьке козацтво. Враховуючи важливість цього сюжету для української історії, було б корисним...

Митрополит Євгеній Болховітінов та історіографія козацтва І-ї половини XIX ст.

Коли йдеться про долю творчої спадщини вченого, його наукової ідеї, як правило, увагу привертає те часове спрямування, що визначає послідовників, учнів. Але кожне явище, в тому числі й наукове, має свої витоки, інколи заховані глибоко по архівних або бібліотечних збірках, напівзабутих...

Питання східних кордонів війська запорозького у творчій спадщині Д.І. Яворницького

Оскільки Д. І. Яворницький повертався до цього питання неодноразово, то можна дійти висновку, що для нього воно мало значення не лише визначення ареалу його дослідження – «Історії запорозьких козаків». Якщо південні, західні та північні межі запорізьких вольностей у працях автора...

Деякі історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження історії запорозького козацтва

Історія запорозького козацтва, в дослідження якого такий помітний внесок зробив Д. Яворницький, давно вже потребує історіографічного осмислення. Виконати цілий цикл історіографічних досліджень нам уявляється необхідним, без чого не можливо піднятись на більш високий науковий щабель вивчення і узагальнення комплексу питань...

Козацькі мотиви в українських повстанських піснях

Українські повстанські пісні виникли на хвилі національно- визвольної боротьби 1940—1950 р. Небуденна історична епоха покликала до життя нові фольклорні теми, сюжети, мотиви. Та в цілому, повстанський пісенний фольклор є логічним продовженням давнішніх уснопоетичних циклів на теми збройної боротьби українського народу...

Про літочислення сільських населенних пунктів Дніпропетровської області, заснованих запорізьким козацтвом

Значні простори південної та південно-східної України були освоєні запорозьким козацтвом у важкій праці та в боротьбі з іноземними поневолювачами. Під час Національно-визвольної війни українського народу у сер. XVII ст. постало Військо Запорозьке Низове (ВЗН), територія якого була визначена універса лом...

Монастирський (Комсомольський) острів. Історична довідка

Монастирський (Комсомольський) острів. Історична довідка

Монастирський (Комсомольський) навпроти парку ім.Т.Г.Шевченка, відокремлений від правого берега р. Дніпра вузькою протокою 100 – 120 м. завширшки. Його історія сягає в далеке минуле нашого краю. Про нього писав Феодосій Макаревській, Р. Боплан, М.С. Грушевський, Д.І. Яворницький. За відомостями цих...

Потьомкінський палац (Дніпропетровськ). Г.О. Потьомкін. Історична довідка

Потьомкінський палац (Дніпропетровськ). Г.О. Потьомкін. Історична довідка

В Днепропетровске есть немало разнообразных достопримечательностей. Однако к истории XVIII века относятся лишь немногие. Среди них Потемкинский дворец – Дворец студентов Днепропетровского национального университета. Как писал наместник Новороссии князь Григорий Потемкин, в новом губернском центре Екатеринославе все должно было отвечать...Сторінка 4 з 6« Перша...23456


Hosting Ukraine Creative Commons