Дніпропетровський національний історичний музей

Історія України і краю у XX ст.


Сторінка 5 з 6« Перша...23456

Письменники Придніпров’я — жертви сталінських репресій (за матеріалами служби національної безпеки України по Дніпропетровській області)

В цьому році в Києві у видавництві «Радянський письменник» вийшла книга «…З порога смерті… Письменники України — жертви сталінського терору», яка є фундаментальним дослідженням авторського колективу в складі відомих письменників, літературознавців, журналістів. З ініціативи комісії «Меморіал», Спілки письменників України і...

Палаючий вітер Афганістану (пам’яті воїна-афганця Олексія Півторацького)

Афганістан — пам’ятна сторінка в біографіях героїв — молодих робітників, колгоспників, студентів. Гранітна велична стела зметнулася в блакитну лазур неба. Унизу, на граніті, викарбувані слова: «Воїнам-інтернаціона-лістам за самовіддане, безкорисливе виконання свого обов’язку». Цей пам’ятник стоїть в центрі селища Васильківка. Споруджений...

Підприємства харчової промисловості Дніпропетровщині (на основі фондів музею)

На основі аналізу музейної колекції ДІМ представлено віхи історія окремих підприємств харчової промисловості Дніпропетровщини: АТЗТ «Дніпропетров-ська кондитерська фабрика АВК», ВАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат», ВАТ АК «Комбінат «Придніпровський»....

Газета «Республіканець» як джерело з історії Катеринославщини доби Директорії

В архіві Дніпропетровського історичного музею зберігаються окремі номери і фрагменти газети «Республіканець»— органу Штаба Республіканських військ Катеринославщини. Вони являються неоціненним джерелом з історії України і Катеринославщини в грудні 1918 р. — січні 1919 р. Газета видавалася прихильниками Директорії. Збірка матеріалів...

Мітки:     

«Зроби свій вибір…» (учасники подій 1917-1920 рр. в Україні)

1917-1920 рр. ХХ ст. в історії краю та України були роками революцій, переворотів, національно-визвольних змагань та духовних потрясінь. Саме в цей бурхливий, карколомний період, були випробувані різні моделі соціального розвитку від національного до соціалістичного. А різні чинники: часта зміна влади,...

Освещение истории советского периода в документах органов государственной безопасности

Вновь созданная Служба безопасности Украины в своей деятельности руководствуется Законом о СБУ и, в частности, положением о гласности в работе органов государственной безопасности. История распорядилась так, что советские органы государственной безопасности с момента их возникновения наряду с естественными для специальных...

Опозиційна преса в русі опору (1960-1980 роки)

Стаття присвячена вивченню опозиційної української суспільно-політичної думки та підпільної преси у 60-80-тї роки XX століття на базі введених у науковий обсяг нових джерел....

О репрессированных немцах-священнослужителях в 30-е годы ХХ века (по материалам архива Днепропетровского областного управления Службы безопасности)

В настоящее время сотрудниками отдела истории религии Днепропетровского исторического музея ведется разработка новой религиоведческой экспозиции, где, согласно замыслу, большое внимание будет уделено проблеме церковно-государственных отношений в нашей стране. В этой связи одним из направлений научно-исследовательской работы отдела является изучение вопроса...

Некоторые аспекты карательной политики советской власти в начале 20-х гг. по материалам военных совещаний

В освещении общественно-политического положения Екатеринославской губернии начала 20-х гг. большую роль играют фонды ГАДО, касающиеся деятельности губернского и уездных военных совещаний. Материалы этих, практически не изученных фондов, позволяют проанализировать те отношения, которые установились между крестьянством Екатеринославщины и Советской властью в...

Модернізм у літературно-мистецькому просторі Придніпров’я першої половини ХХ ст.

На базі колекції Дніпропетровського історичного музею розглянуто літературний процес у Придніпров’ї модерної доби першої половини ХХ ст....

Маловідома сторінка історії колективізації (Павлоградське повстання)

Павлоградське повстання — одна з маловідомих сторі¬нок історії колективізації 1. Тривалий час у зв’язку з існуючими ідеологічними догмами про нього було заборонено навіть згадувати, оскільки правда про збройний виступ селянства означала б і правду про колективізацію в цілому. Сьогодні ідеологічних...

Літописець Дніпродзержинська (до 30-річчя заснування музею ДМКД та 65-річчя Н.О. Циганок)

Завідуючою архівом Народного музею історії ВАТ «Дніпровський меткомбінат» з 2000 р. працює Ніна Олександрівна Циганок, ветеран музейної справи, один з провідних музеєзнавців нашої області, яку знають і цінують далеко за межами Дніпропетровщини. Народилася Ніна Сурай (нині — Циганок) 15.02.1942 р....

Керівники області та міста в буремному 1941 р.

Одним з напрямків досліджень музею по темі Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. є реконструкція біографій учасників цих подій як наших славетних земляків та уродженців краю, так і відомих воєначальників, учасників визволення краю від німецько-фашистських загарбників, а також керівників міста та...

Письменники Придніпров’я — жертви сталінських репресій (за матеріалами служби національної безпеки України по Дніпропетровській області)

В цьому році в Києві у видавництві «Радянський письменник» вийшла книга «…З порога смерті… Письменники Укра­їни — жертви сталінського терору», яка є фундаментальним дослідженням авторського колективу в складі відомих письменників, літературознавців, журналістів. З ініціативи комісії «Меморіал», Спілки письменників України і...

из истории подпольной молодежной организации г. Никополя «за советскую Родину»

Героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками вели советские люди, оказавшиеся на временно оккупированной врагом территории. Несмотря на ряд трудностей, на Украине было создано боевое и действенное подполье. Одновременно с ним развернули свою работу и другие антифашистские подпольные организации. Само их возникновение...

Жизнь и судьба Петра Ивановича Дик

Пётр Иванович Дик родился 3 июля 1884 года в деревне Остервик, потом переименовано село Павловка, а недавно переименовано ещё раз в село «Долинське». Отец Петра Ивановича Дик: Иоганн (Иван) Дик, а мать Анна, Рождённая Нибур. Родители родились оба в селе...

Духовная жизнь Екатеринославской губернии в начале 20-х годов по документам ГПУ

Процесс постепенного раскрытия ранее недоступных исследователю архивных фондов пополняет новыми сведениями историческую науку. Одно из направлений восстановления отечественной истории — изучение чекистских документов. Материалы органов государственной безопасности позволяют выяснить многие актуальные вопросы, например, каким образом установился тоталитарный режим, приведший к...

Документы правоохранительных органов как источник по изучению карательной политики советской власти на Украине в середине 30-х гг. (на примере Днепропетровской области)

В государственном архиве Днепропетровской области сохранились документы, раскрывающие деятельность правоохранительных органов республики в середине 30-х годов. По ведомственному признаку они подразделяются на документы, принадлежащие Днепропетровской областной прокуратуре, территориальным подразделениям ГПУ и НКВД республики, отделам управления мест заключений при НКВД Украины....

Документи з історії сільськогосподарських комун на Катеринославщині (1919-1920 рр.) в державному архіві Дніпропетровської області

З часів встановлення радянської влади на Україні почався практичний пошук правлячою партією і частково селянством нових форм землекористування, з тих пір починає свою історію одна з найперших форм колективних господарств — комуна, яка пізніше переросла в більш   крупні   колектив господарства...

Докладные записки органов госбезопасности как источник по общественно-политической жизни на Днепропетровщине в конце 20-х годов

Одной из задач современного этапа развития украинской исторической науки является переосмысление общественно-политической ситуации, сложившейся на Украине в конце 20-х годов, объективный, свободный от идеологических стереотипов и догм прошлого анализ процессов, проходивших в общественно-политической жизни того времени. Успешно решить данные задачи...Сторінка 5 з 6« Перша...23456


Hosting Ukraine Creative Commons