Дніпропетровський національний історичний музей

Проблеми музеєзнавства


Сторінка 2 з 812345...Остання »

Досягнення і проблеми в роботі музеїв Дніпропетровської області за 2012 р.

Досягнення і проблеми в роботі музеїв Дніпропетровської області за 2012 р.

Музейна галузь Дніпропетровської області налічує 131 музей (у 2011 р. - 139), з них 22 комунальних, 1 державний (Металургійний музей України) і 108 музеїв на громадських засадах на підприємствах, в учбових закладах, клубах. Мережа комунальних музеїв області (було 21, стало...

Краєзнавчі студії С.В. Абросимової

Протягом 34 років у Дніпропетровському національному історичному музеї (далі скорочено — ДНІМ) працювала науковим співробітником Світлана Вікторівна Абросимова (1953 — 2011), заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук. У 1977 році вона прийшла в музей і працювала на різних посадах,...

О динамике процесса культурогенеза

1. Исследователи отмечают пространственно-временную дискретность процесса культурогенеза. Следовательно, археологическая культура выступает не только как центральная категория познания в археологии, как целостный социально-исторический организм (Генинг, 1987), но и как результат функционирования определенной системы традиций, их развития и проявления инноваций (Ткачук, 1991)....

Дніпропетровський історичний музей: минуле, сьогодення, перспективи

1. 140-а річниця від дня народження академіка Д.І. Яворницького (1855—1940), ім’я якого носить ДІМ вже 55 років, є певним етапом у розвитку музею, коли треба осмислити йога історію, критично проаналізувати сьогоднішній день і чітко уявити й намітити його подальші перспективи....

Джерелознавчі аспекти дослідження історії музейної справи (звіти про роботу музею як джерело)

Сучасний стан досліджень історії Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького не відповідає вимогам часу і тим завданням, які постають як конкретно перед даним музеєм, так і музеєзнавством взагалі. В основу створюваної новітньої експозиції ДІМу покладено уявлення, що такий музей як...

Історія створення «Церковного відділу» Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Релігійний аспект духовного буття мешканців нашого краю з найдавніших часів до сьогодення посідає значне місце в його історичному розвитку. Різноманітні релігійні культи, конфесії, які мали розповсюдження і зараз існують серед місцевого населення, залишили на терені даного регіону численні рухомі й...

Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

Для разработки темы использованы источники делопроизводственного архива Днепропетровского исторического музея (отчеты, воспоминания) и государственного архива Днепропетровской области (отчеты, приказы). После начала Великой Отечественной войны — летом 1941 г. музейными сотрудниками были эвакуированы наиболее ценные экспонаты запорожского, церковно-скифского отделов и отдела...

Київський військово-історичний музей

У XIX — на початку XX ст. в Києві сформувалась різноманітна за профільними і типологічними характеристиками музейна мережа, яка налічувала понад 20 музеїв. Величезну роль в їх розбудові відігравали громадські формування, наукові і краєзнавчі товариства. Київський відділ Російського військово-історичного товариства...

Науково-дослідна робота в музеях Болгарії

Під час знаходження у науковому відрядженні в Болгарії автора зацікавили причини дуже високого розвитку наукових досліджень, що проводяться музеями цієї країни. Як показав аналіз, ці причини виявились наслідком реформування усієї музейної справи. До середини 1980-х років музейна система Болгарії була...

Науковий аналіз сучасної музейної аудиторії (соціологічні дослідження)

Сьогодні в процесі перебудови всіх сфер суспільного життя особливу актуальність і соціальне значення набуває проблема формування якісно нового відношення до культурної спадщини. Наприкінці 1970—1980 рр. музеї починають усвідомлювати необхідність відмовитись від інформативного підходу і віддають перевагу ідеї розвитку особистості. Необхідний...

Программа «Старый город» в музее героической обороны и освобождения Севастополя

С 1989 г. в МГООС ведется работа по программе «Старый город», целью которой является изучение основания, строительства Севастополя с конца XVIII в. до 1917 г. и реконструкции на основе документальных и изобразительных источников историко-архитектурного облика «старого города». Под термином «старый...

З невичерпних джерел духовного натхнення

Скарбницею рідкісних та дивовижних предметів називають музей. Кожен з тих предметів — то відбиток певної епохи, відгомін давно минулого і знамення прийдешнього. Оскільки музей існує не поза людською увагою, то він і покликаний сприяти вирішенню суттєвих проблем сьогодення, відтворенню історичної...

Музей истории городов в системе культуры: настоящее и будущее

В условиях формирования в стране государственного, номенклатурно-мафиозного капитализма, постоянного распределения собственности и власти между различными кланами, тотальной коррупции и пренебрежения государственными интересами, культура самым естественным образом оказалась невостребованной и пребывает, как в сущности пребывала и ранее, на обочине жизни. И...

Дніпропетровський історичнй музей — сьогодні

Ми живемо в період, який ЮНЕСКО оголосило «Всесвітнім десятиліттям розвитку культури». В цей час у суспільстві відбулися зміни, внаслідок яких розпочаті процеси по будівництву нової незалежної держави України. На жаль, у цей перехідний період зазначені процеси негативно відбилися на розвиткові...

Музей в период перемен

Отдельные коллекции Харьковского исторического музея берут свое начало с собраний художественно-про­мышленного музея, который начал свою работу в 1886 году. Сам же музей ведет свою родословную от музея Сло­бодской Украины им. Г. С. Сковороды, основанного в январе 1920 г. В 20–30-е...

Музей історії Національної гірничої академії України

Створення музею почалося в 1971 р., коли по всій країні виникали музеї історії підприємств, навчальних закладів, державних установ. Ректорат доручив кафед­рі історії КПРС вирішити цю проблему до 75-ої річниці з дня заснування Дніпропетровського гірничого інсти­туту. На посаду завідуючої музеєм була...

Церковно-археологічний музей при Київській духовній академії та його колекція християнських культових пам’яток

Наприкінці 1872 р. в давньому Мазепиному корпусі Київської духовної академії було створено Церковно-археологічний музей, який став першим суто релігійним музеєм не лише в Україні, але й на всій території тодіш­ньої Російської імперії. У заснуванні його активну участь, окрім академічної професури,...

Архів В.Г. Кравченка в фондах Житомирського обласного краєзнавчого музею

Кравченко Василь Григорович (літературні псевдо­німи «Тавричанин», «Корсак Могила», «Старий») наро­дився 8 травня (25 квітня за ст. ст.) 1862 року в бідній багатодітній родині міста Бердянська. Не маючи мате­ріальної підтримки, у 1880 році закінчив Феодосійський учительський інститут, проте, за виявлені революційні...

Українське кошикарство: класифікація за формою та художні особливості

(на матеріалах збірки Музею етнографії та художнього промислу уЛьвові, далі — МЕХП) Зародившись у передісторичні часи, традиційне (народне) мистецтво стало історичною основою всієї світової художньої культури, витоком національної традиції, виразником народної самосвідомості. Механізм його життєвості обумовлювався урізноманітненням традиційного новими мотивами,...

Каталогізація музейних фондів

Завдання, які ставить перед нашими музеями Закон України «Про музеї та музейну справу», потребують нових якісних зрушень у справі обліку, збереження, дослідження та пропаганди історичного та культурного надбання народів нашої країни. Останнім часом музеї розгорнули роботу з інвентаризації та каталогізації...Сторінка 2 з 812345...Остання »


Hosting Ukraine Creative Commons